Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

blaackcoffee
3321 0d75 500
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianyaako nyaako

August 17 2018

9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viagreens greens
Sponsored post
feedback2020-admin

October 29 2017

blaackcoffee
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viadefenceless defenceless
blaackcoffee
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaclerii clerii
blaackcoffee
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
blaackcoffee
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viaclerii clerii
blaackcoffee
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajasmyn jasmyn
blaackcoffee
blaackcoffee
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viamysweetheartt mysweetheartt
blaackcoffee
1407 01eb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
blaackcoffee
9841 aec0
Reposted fromblond blond vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
0681 c533
Reposted fromdivi divi viacharlieainthome charlieainthome
blaackcoffee
5988 a70f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
blaackcoffee
blaackcoffee
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
blaackcoffee
blaackcoffee
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaPatij Patij
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaclerii clerii
blaackcoffee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...