Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2017

blaackcoffee
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viamuchless muchless
blaackcoffee
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamuchless muchless
blaackcoffee
6750 0e18
Reposted frompotatolovero potatolovero viamuchless muchless
blaackcoffee
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viamuchless muchless
blaackcoffee
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamuchless muchless

October 19 2017

blaackcoffee
6716 1e9d 500
Tkw M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianyaako nyaako

July 21 2017

blaackcoffee
blaackcoffee
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving vianyaako nyaako
blaackcoffee
blaackcoffee
2186 2477
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianyaako nyaako
blaackcoffee
blaackcoffee
blaackcoffee
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja vianyaako nyaako
blaackcoffee
blaackcoffee
blaackcoffee
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianyaako nyaako
blaackcoffee

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vianyaako nyaako
blaackcoffee
1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl