Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

blaackcoffee
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana vianyaako nyaako
blaackcoffee
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viafakefriends fakefriends
blaackcoffee
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
blaackcoffee
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve vianyaako nyaako
blaackcoffee
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze ma wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromlabellavita labellavita vianyaako nyaako
blaackcoffee
miała psychikę wrażliwą na najlżejsze muśnięcie losu
— o Volettcie Villas
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vianyaako nyaako
9790 19a6 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianyaako nyaako
blaackcoffee
Masz problem, bo nie wiesz, co myśleć
To, co było nie jest takie magiczne
Ale nadal masz w sobie tą iskrę
I dobrze wiesz, że ona szybko nie zniknie.
Reposted fromorchis orchis vianyaako nyaako
blaackcoffee
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianyaako nyaako
blaackcoffee
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie vianyaako nyaako
blaackcoffee
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako

May 08 2017

blaackcoffee
3748 5609 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapompompom pompompom
blaackcoffee
6263 fbe9
blaackcoffee
blaackcoffee
blaackcoffee
szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viacharlieainthome charlieainthome
blaackcoffee
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viastaystrongangie staystrongangie
blaackcoffee
8183 7388 500
Reposted fromrol rol viaanetagrygoruk29 anetagrygoruk29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl