Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

blaackcoffee
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viagreens greens

February 22 2017

blaackcoffee
5461 e4f0
Reposted fromwhocares whocares viarajska rajska
blaackcoffee
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
blaackcoffee
5420 db64
Reposted fromcalifornia-love california-love viajethra jethra
blaackcoffee
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
Reposted from21gramow 21gramow viajethra jethra
blaackcoffee
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viajethra jethra
blaackcoffee
8 miesięcy minęło. Długich i obojętnych miesięcy.I nagle znów się pojawiasz uświadamiając mi, że nigdy nie zniknąłeś
— H.M
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viajethra jethra
blaackcoffee
Przestałam na Niego czekać, ale nie przestałam go kochać
— 2 lata 2 miesiące 22dni
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viajethra jethra
Reposted fromnokturnal nokturnal viajethra jethra
blaackcoffee
3677 109f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
blaackcoffee
5077 a093
Reposted fromdailylife dailylife viajethra jethra
blaackcoffee
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
blaackcoffee
2710 24fe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
blaackcoffee
5668 f196
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
blaackcoffee
2812 dc1c
Reposted fromoutline outline viajethra jethra
blaackcoffee
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viajethra jethra
blaackcoffee
0432 4a2e 500
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viajethra jethra
blaackcoffee
7318 84af 500
no właśnie, dlaczego ?
blaackcoffee
3107 ce58
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl