Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

blaackcoffee
6716 1e9d 500
Tkw M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianyaako nyaako

July 21 2017

blaackcoffee
blaackcoffee
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving vianyaako nyaako
blaackcoffee
blaackcoffee
2186 2477
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianyaako nyaako
blaackcoffee
blaackcoffee
blaackcoffee
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja vianyaako nyaako
blaackcoffee
blaackcoffee
blaackcoffee
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianyaako nyaako
blaackcoffee

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vianyaako nyaako
blaackcoffee
1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako

June 28 2017

3768 9266 500
Reposted frompussyporn pussyporn viafakefriends fakefriends
2186 2477
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianyaako nyaako

June 06 2017

blaackcoffee
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana vianyaako nyaako
blaackcoffee
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viafakefriends fakefriends
blaackcoffee
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
blaackcoffee
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl